# مذهبی

معنی نام های سوره های قرآن کریم

1-فاتحه{گشاینده} 2-بقره{گاوماده}3-آل عمران{خانواده پدر حضرت مریم} 4-نسا{زنان} 5-مائده{سفره وخوان غذا} 6-انعام{احشام و چهارپایان } 7-اعراف{جایی است میان بهشت و جهنّم}  8-انفال{منابع وثروت های ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 3010 بازدید