نحوه غیر فعال کردن آنتی ویروس نود32

در صفحه اصلی به setupرفته و گزینه computer را انتخاب کنید  و زیر گزینه

real-time file system protection گزینه disableرا انتخاب کنید سپس با انتخاب مدت غیر فعالسازی بر روی OKکلیک کنید.

/ 0 نظر / 24 بازدید