مجله مجازی
مطالب جالب , خنده دار , علمی و ... 
قالب وبلاگ
نويسندگان

معنی نام های سوره های قرآن کریم

لطفا به ادامه مطلب بروید.


1-فاتحه{گشاینده} 2-بقره{گاوماده}3-آل عمران{خانواده پدر حضرت مریم}

4-نسا{زنان} 5-مائده{سفره وخوان غذا} 6-انعام{احشام و چهارپایان }

7-اعراف{جایی است میان بهشت و جهنّم}

 8-انفال{منابع وثروت های عمومی در طبیعت}   9-توبه{بازگشت}

10-یونس{نام یکی از پیامبران}11-هود{ نام یکی از پیامبران }

12-یوسف{ نام یکی از پیامبران }13-رعد{غرش آسمان وابر}

14-ابراهیم{ نام یکی از پیامبران }15-حجر{نام سرزمین قوم ثمود}

16-نحل{زنبور عسل}17-اسراء{حرکت شبانه}18-کهف{غار}

19-مریم{مادر حضرت عیسی}20-طه{رمزی است خطاب په پیامبر اسلام}

21-انبیاء{پیامبران}

 22-حجّ{قصد وآهنگ ونام یکی از عبادت های اسلامی که از فروع دین است}

23-مؤمنون{ایمان آورندگان}24-نور{روشنایی}25-فرقان{جداکننده}

26-شعراء{شاعران}27-نمل{مورچه}28-قصص{قصه}

29-عنکبوت{ عنکبوت }30-روم{نام کشوری است}31-لقمان{لقمان }

32-سجده{سجده کردن}33-احزلب{حزب ها وگروه ها}34-سبا{نام سرزمینی}

35-فاطر{شکافنده}36-یس{از حروف رمز قرآن وخطاب به پیامبر}

37-صافّات{به صف کشیده ها}38-ص{از حروف مقطّع رمز}

39-زمر{جمع زمره:گروه ها ودسته ها}40-مؤمن{ایمان آورنده}

41-فصّلت{بخش بخش وفصل فصل شده}42-شوری{مشورت وهم فکری}

43-زخرف{زینت وزیور}44-دخان{دود}45-جاثیه{به زانو افتاده}

46-احقاف{نام سرزمین قوم عاد در نزدیکی یمن}47-محمد{نام پیامبربزرگ اسلام}

48-فتح{پیروزی}49-حجرات{حجره ها واتاق ها}50-ق{ازحروف رمزاول سوره ها}

51-ذاریات{پراکنده کنندگان}52-طور{نام یک کوه}53-نجم{ستاره}

54-قمر{ماه}55-رحمن{بخشنده}56-واقعه{حادثه}57-حدید{آهن}

58-مجادله{گفت وگو وجدل}59-حشر{بیرون آمدن}

60-ممتحنه{زن امتحان شده}61-صفّ{ردیف صف}62-جمعه{جمعه}

63-منافقون{دو چهره ها}64-تغابن{گول خوردگی و حسرت}

65-طلاق{رها ساختن وطلاق دادن زن}66-تحریم {حرام وممنوع ساختن}

67-ملک{فرمانروایی}68-قلم{قلم}69-حاقّه{آنچه سزاوار ومسلم وحق ات}

70-معارج{ نردبان ها}71-نوح{از پیامبران بزرگ}72-جنّ{موجودی نامرئی}

73-مزّمّل{گلیم به خود پیچیده}74-مدّثّر{جامه به خود پیچیده}75-قیامت{برخاستن}

76-دهر{روزگار}77-مرسلات{فرستاده شده ها}78-نبأ{خبر}

79-نازعات{آنها که از روی قوت می کشند}80-عبس{چهره در هم کشید}

81-تکویر{در هم پیچیده شدن}82-انفطار{شکافته شدن}83-مطفّفین{کم فروشان}

84-انشقاق{دو شقه شدن وشکاف برداشتن}85-بروج{برج ها}

86-طارق{ستاره ظاهرشونده}87-اعلی{برتر}88-غاشیه{فرا گیرنده}

89-فجر{سپیده دم}90-بلد{شهر(شهر مکه)}91-شمس{خورشید}92-لیل{شب}

93-ضحی{نورو روشنایی}94-انشراح{گشاده ووسیع شدن}95-تین{انجیر}

96-علق{خون بسته،زالو،کرم}97-قدر{اندازه}98-بیّنه{دلیل روشن وحجت آشکار}

99-زلزال{زلزله}100-عادیات{دوندگان}101-قارعه{کوبنده}

102-تکاثر{افتخاربه ثروت}103-عصر{زمان،بعداز ضهر،فشارو...}

104-همزه{عیب جو وطعنه زن}105-فیل{فیل}106-ایلاف{الفت دادن}

107-ماعون{ظرف غذا}108-کوثر{خیرفراوان}109-کافرون{کافرها}

110-نصر{یاری}111-تبّت{شکسته باد}112-اخلاص{خالص کردن}

113-فلق{صبح}114-ناس{مردم}تاريخ : ۱۳٩۱/۱٠/۱٩ | ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ | نویسنده : امیررضامقدم یار | نظرات ()
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

صفحات دیگر
امکانات وب


  • از قدیم تا کنون | خوشنویسان